Bliv sponser til 500.dk


Her er det <div> i css på 100 måder
Style skal ligge mellem <head> og </head>

------------- kode 1 -----------

Title kun på link title kun på link title kun på linktitle kun på link title kun på link Her er et link title kun på link

<style>
a:link{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}
a:visited{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}
div {
border: 0px solid black;
padding: 10px;
width: 200px;
height: 140px;
text-align: justify;
background-color: #cc0066;}
</style>

<body><div>Her er en tekst<a href="div.php" title="Her er et link">Her
er et link</a></div></body>

------------- kode 1 slut -----------

------------- kode 2 -----------

Title på det hele title på det hele title på det hele title på det hele title på det hele title på det hele title på det hele Her er et link title på det hele

<style>
a:link{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}
a:visited{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}
div {
border: 0px solid black;
padding: 10px;
width: 200px;
height: 140px;
text-align: justify;
background-color: #cc0066;}
</style>

<body><div title="Her er et link">Her er en tekst<a href="div.php">Her
er et link</a></div></body>
------------- kode 2 slut -----------

------------- kode 3 -----------

Title på det hele title på det hele title på det hele title på det hele title på det hele title på det hele title på det hele Her er et link title på det hele

<style>
a:link{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}
a:visited{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}
div {
border: 0px solid black;
padding: 10px;
width: 200px;
height: 140px;
text-align: justify;
background-color: #cc0066;}
</style>

<body><div title="Her er et link">Her er en tekst<a href="div.php">Her
er et link</a></div></body>
------------- kode 3 slut -----------

<div> Overskrift

Her er noget tekst!
Html siden


Her er der noget tekst!

progress tag:
meter tag: 25%
75%
<div>
progress tag: <progress title="55%"value="55" max="100"></progress><br />
meter tag: <meter title="55%"value="0.55">55%</meter><br/>

<meter title="75%"value="75" max="100">75%</meter><br />
</div>