Bliv sponser til 500.dk


Her er det tekst i css på 100 måder
Style skal ligge mellem <head> og </head>

hdjfg jdjdej jd jdj jdjjtg j jg g jkddk kgdk g kgk k kd kddjjd hgj d jd jgg djgj djd gjj dd jdjd djfd d -------------- -------------------- --------------------------------------------- tror nok den hedder avis
----------kode 1 ----------
<style>
div.a {
border: 0px solid black;
padding: 10px;
width: 200px;
height: 140px;
text-align: justify;
}
div.a { background-color: #cc0066; }
</style>

<body><div class = "a"> Tekst her</div></body>
----------kode 1 slut----------

Højre tekst


-------------Kode 2 ---------
<style>
h2.d { background-color: #009900; }
h2.d { text-align: right; }
</style>

<body><h2 class = "d"> Tekst her</h2></body>
-------------Kode 2 slut ---------

Højre tekst uden baggrund

-------------Kode 3 ---------
<style>
h2 { text-align: right; }
</style>

<body><h2> Tekst her</h2></body>

-------------Kode 3 slut ---------


-------------Kode 4 ---------

her med capitalize alle forbogstaver bliver store.

<style>
div.p { text-transform: capitalize; }
</style>
<div class = "p">Tekst her</div>

-------------Kode 4 slut ----------------------Kode 5 ---------

Tekst starter 40px ude hedder text-indent

<style>
p.f { text-indent: 40px; }
</style>
<p class = "f">Tekst her</p>

-------------Kode 5 slut ---------

Size i css er <h1> tags og font-size: 1.5em;
Her laver vi et mix af det hele med <h2>
-------------Kode 6 ---------

Her er en lavet m.<h2>, center ,uppercase samt tekst og baggrunds farve også som link!! Ja også m. title

<style>
a:link{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}
a:visited{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}
h2 {
text-align: center;
text-transform: uppercase;
color: #FFFFFF;
background-color: #000000;
}
</style>

<body><h2 title="Virker bare bedre">Tekst her</h2></body>

-------------Kode 6 slut ---------

Her laver vi et mix af det hele med <p> og size
-------------Kode 7 ---------

Her er en lavet m.<p>, center ,uppercase samt tekst og baggrunds farve også som link!! Ja også m. title og size

<style>
a:link{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}
a:visited{color: #FFFFFF;text-decoration: none;}
p {
text-align: center;
text-transform: uppercase;
color: #FFFFFF;
background-color: #000000;
font-size: 1.3em;
}
</style>

<body><p title="Virker bare bedre">Tekst her</p></body>

-------------Kode 7 slut ---------