Her er tekst menu og vi har brugt $navn = $_REQUEST["navn"]; som menu holder
Tekst Tekst m. bold
Tekst m. italic Tekst m. bold og italic
Tekst Farve Tekst Baggrund
Tekst i farve m. Baggrund Tekst Size
Tekst med Tags Tekst med Tags ul
Tekst med ul og ul Tekst med Tags ol
Tekst med Tags ol og ol Tekst med Tags ol
Skjuler din tekst Ven eller gæst
Navn med input Navn og alder med input