<?php
$d1=strtotime("november 5");
$d2=ceil(($d1-time())/60/60/24);
echo "Der er " . $d2 ." dage tilbage i rugemaskine 1. r&aelig;kke.";
?>
<br>
<?php
$d1=strtotime("november 1");
$d2=ceil(($d1-time())/60/60/24);
echo "Der er " . $d2 ." dage tilbage i rugemaskine midt r&aelig;kke.";
?>
<br>
<?php
$d1=strtotime("november 1");
$d2=ceil(($d1-time())/60/60/24);
echo "Der er " . $d2 ." dage tilbage i rugemaskine 3. r&aelig;kke.";
?>