Kan du læse

 

iøfgle en uerndsøeglse på cmabrigde uinvertisy,
bteyedr det ikke noegt i hivklen rkækefløge bgotravrene såtr i et ord, det esente vgitgie er, at det frøtse og sdiste bgosatv
i odret er på de rtete padlser. Rseten kan lngie vloaypk,
men du vil satdig vræe i snatd til at lsæe det.
Der er frodi, den mnenesekilge hejrne ikke lesær hetvr bgotsav,
men odret som en hleehd. Så belv man så mgeet klogree.